A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Keňa - Průvodce

Pár Kapitol z historie Keni

Kolébka lidstva

Není tomu tak dávno, co se vědci domnívali, že předkem dnešního člověka byl jistý Australopithekus. Jenže pak se na scéně objevil keňský archeolog britského původu doktor Louis Leakey. Díky jeho objevům a poznatkům byla za „kolébku lidstva“ označena východní Afrika. Právě kolem keňského jezera Turkana a v zákrutech Velké příkopové propadliny běhali před dvaceti milióny let naši chlupatí, čtyřnozí předkové.

Podle Leakeyových poznatků se člověk na území dnešní Keni objevil před necelými třemi miliony let. Nejstarším záznamům o kmenových společenstvích na zdejším území budou tři tisíce let. Už dávno před naším letopočtem tudy vedla důležitá migrační stezka. Důsledkem je, že se dnes v Keni setkáte s nebývalou kulturní a národnostní směsicí obyvatel celého kontinentu.

"Alláhova nadvláda"

V 8. století začali břehy Afriky a Španělska dobývat Arabové. Zatímco na severu šlo vyloženě o usurpování moci, do jižnějších koutů Afriky přijížděli obchodovat a usazovat se. Na území dnešní Keni prodávali sklo, železné předměty, látky, obilí a víno. Do rodných krajů se vraceli obtěžkáni nosorožčími rohy, želvovinou a slonovinou.

Mnoho Arabů uchvátila keňská (alespoň po období dešťů) zelenavá příroda a nechtělo se jim zpět do vyprahlé pouště. Jiné zas možná na cestě domů zastavila odhalená snědá ňadra domorodek. Ať tak či onak, mnoho muslimů se na území dnešní Keni usadilo a začalo zde šířit islám. Při východním pobřeží Afriky vyrostla relativně bohatá města, která mezi sebou měla tu a tam (i krvavé) rozepře. Vesměs v nich však vládl pokoj a mír.

Ve jménu Boha... a koření

Když Kolumbus objevil Ameriku, Španělé se pod vidinou nových krajů, jež by mohli „oblažit“ svou mocí, vydali nazdařbůh přes Atlantský oceán. Zatím měli Portugalci dost času, aby svou pozornost soustředili na Afriku a převzali od Osmanských Turků převahu nad obchodem s Dálným východem. V roce 1498 doplul Vasco de Gama k Mysu Dobré naděje a nic nebránilo tomu vydat se dál podél afrického pobřeží až k Indii. Koření, které mělo tehdy cenu zlata, čekalo na své nákupce. A na východní pobřeží Afriky se snášel mrak krušných časů.

Dobyvačné armády, jejichž cílem bylo ovládnout pobřežní města k vlastním obchodním záměrům, několikrát vyplenili i Mombasu. Nic nepomohla snaha Osmanských Turků obnovit tu svůj někdejší vliv. Ke konci 19. století Arabové definitivně ztratili rozhodující vliv na obchod v Indickém oceánu.

Portugalci si za svou základnu zvolili Mombasu, kde vybudovali pevnost Fort Jesus. Ale nic nemůže trvat věčně. Místní obyvatelé byli finančně vykořisťovaní a misionáři na ně vyvíjeli velký nátlak, aby přestoupili na křesťanství. Není divu, že se lid bouřil. V roce 1698 padla mombaská pevnost. O dvaadvacet let později odtud Portugalci odtáhli.

Kolonialismus aneb britský čaj o páté

Po Portugalcích vládla Keni nějaký čas ománská dynastie. Většinou šlo o formalitu a místní obyvatelé si žili poměrně svobodně. Avšak koncem 19. století projevily o východní pobřeží Afriky zájem dvě evropské mocnosti: Německo a Velká Británie. V roce 1886 sepsali smlouvu o sférách vlivu a území Keni připadlo pod britskou správu. O devět let později zde Angličané vyhlásili protektorát.

Vliv Velké Británie zanechal na Keni znatelné stopy. Dodnes servírují v hotelech tradiční čaj o páté. Většina plakátů a billboardů je anglicky a vespod je jen drobný svahilský překlad. Angličtina je úředním jazykem (spolu se svahilštinou) a alespoň v turistických oblastech ji většina lidí ovládá.

Vyhlášení nezávislosti

Bílí se začali v Keni roztahovat, zabírali půdu původním obyvatelům a na Afričany zbývala jen podřadná práce. Nesměli dokonce vstupovat do hotelů a restaurací. Není divu, že mezi domorodci začala vůči přistěhovalcům klíčit nevraživost. Jako mor se šířila mezi prostým lidem i politickými intelektuály. Ti prvně jmenovaní prováděli rituály, ve kterých se snažili na bílé uvrhnout klatbu. Přísahali, že budou Evropany i africké kolaboranty vraždit. Do čela těch druhých se postavil budoucí keňský prezident Jomo Kenyatta.

Boje o nezávislost probíhaly dlouho. Povstání Mau Mau bylo sice tvrdě potlačeno, ale snaha keňských obyvatel o osamostatnění přinesla nakonec ovoce. 12. prosince 1963 byla vyhlášena samostatná Keňská republika, jíž dokonce Velká Británie poskytla finanční pomoc.

Výhledy do budoucna

Když byl v Keni prezidentem Jomo Kenyatta, poměrně vzkvétala. Zařadila se mezi nejvíce prosperující země v Africe a vše nasvědčovalo vzestupu. Avšak s novým prezidentem přišly další politické roztržky. Dodnes není v Keni demokracie v pravém slova smyslu. Podle OSN se jedná o rozvojovou zemi.

Keňa je hodně závislá na turismu, a tak její křehké ekonomice vůbec nepřispívají extrémistické útoky teroristů ani nepřízeň počasí. V posledních letech se Keňa z krize, která přišla kolem roku 1998 (útok Usama bin Ládina v Nairobi, záplavy) dostává. Držme jí šance a přispějme jí svou návštěvou ;)

Poslední editace textu: 25.1.2014 20:20
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Iva Frühlingová: Styděla jsem se za svou nemoc a za to, že nejsem dobrá matka. Pomohli mi v léčebně
Iva Frühlingová: Styděla jsem se za svou nemoc a za to, že nejsem dobrá matka. Pomohli mi v léčebně